Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Агриметал БГ (Вениш)

Агриметал БГ (Вениш)

 
Функция на продукта: Молускоцид 
Вид на формулацията: Гранулирана примамка (ГБ) 
Категория на употрeба: непрофесионална. 

Начин на действие: Примамка за контрол на голи охлюви (сем. Limacidae) в земеделски насаждения, овощни и зеленчукови градини, лозя, оранжерии, разсадници и в складове за хранителни продукти. При поглъщане или контакт с лигавицата на охлюва, предизвиква обилно отделяне на слуз и изсъхване. 

Област на приложение: За контрол на голи охлюви (сем. Limacidae) в доза 300 г продукт/ дка, прилага се чрез площно третиране при разсад и редово (от двете страни на растенията) в насажденията.
 
Карантинен срок (минимален интервал преди прибиране на реколтата): не е приложимо. Интервали, които трябва да се спазват между прилагането и достъпа на хора или употребата на продукцията: Не се изискват.
Специфични условия, при които този продукт не може или не трябва да се употребява: Да се прилага особено внимателно във ферми за охлюви, тъй като продуктът действа и върху градински охлюви. Да не се поставя на купчинки по земята.  Продуктът е влагоустойчив и е особено ефективен във влажно време, когато охлювите са най-активни.
 
За поръчка
  • 300 г - 12 лв
  • 100 г - 4.7 лв
  • бр.
 1