Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Актелик 50 ЕК

Актелик 50 ЕК

 
Инсектицид за борба с голям брой неприятели при различни култури и складови неприятели. 

ПРИЛОЖЕНИЕ:
0,15 %-източен плодов червей; бяла американска пеперуда (гъсеници I - III възраст); обикновена сливова щитоносна въшка; оранжерийна белокрилка; калифорнийска щитоносна въшка (за лятна борба)0,2 % с 0,5nл м2 при nекспоз. 48h.-за влажна дезинсекция на празни складови помещения срещу: складови неприятели (с тракторна пръскачка)0,3 %0,1 % nеретенно масло или минерален терпентин-nмиризлив дървесинояд (гъсеници), ябълкова стъкленка, малка тополова стъкленка (гъсеници)100 мл/дка-тютюнев трипс по тютюн; неприятели по люцерна за семепроизводство; вредна житна дървеница (ларви) - при плътност до 10 бр/м* (самолетно - с дюзи тип дъждовна капка и разход на р-р 1,5 л/дка)120 мл/дка-фасулев зърнояд; ливадна пеперуда (гъсеници II и III възраст), марокански и италиански скакалци:125 мл/дка-обикновена житна пиявица; вредна житна дървеница (ларви) - обикновено третиране 150 мл/дка-ливадна пеперуда (гъсеници IV-V възр.)10 ррм или 20 мл/тон зърно-житна и оризова гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар (за третиране на зърно)1,5 см* с 12 мл вода за 10 м* празно nпространство-складови неприятели в силозни клетки (третира се с атомизиращ електрически разпръсквач М 1026). Експозиция 48 1 см* на 1 м* площ и разх. на р-р 0,5-1л/ м* -складови неприятели в празни складове (третира се с тракторна пръскачка).Експозиция 48 чn.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО
: 500 г/л ПИРИМИФОС-МЕТИЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛ: Синджента
КАРАНТИНИН СРОК
-7 дни
 
Продуктът не се предлага в момента.
 1