Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Алтакор 35 ВГ

Алтакор 35 ВГ

 
Начин на действие: Алтакор 35 ВГ действа контактно и стомашно на неприятелите. След поемането на токсичната доза, поведението на насекомото бързо се променя, което се проявява в спиране на храненето, с последваща смърт.  Алтакор 35 ВГ има уникален начин на действие, който предизвиква активиране на рианодиновите рецептори в насекомото.Това способства за бързото отделяне на калций от мускулните клетки, което води до нарушена мускулна функция, парализа и бърза смърт на насекомите.

Разрешена употреба:
зелев молец (Plutella xylostella),  зелева нощенка (Mamestra brassicae),  бяла зелева пеперуда (Pieris brassicae) рапична пеперуда (Pieris rapae),  малка полска нощенка (Spodoptera exiqua), египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis) на открито и в оранжерии, по зелен фасул, зелев молец (Plutella xylostella),  зелева нощенка (Mamestra brassicae),  бяла зелева пеперуда (Pieris brassicae) рапична пеперуда (Pieris rapae),  малка полска нощенка (Spodoptera exiqua), египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis) на открито, по главесто зеле, савойско зеле, броколи,и карфиол  морковена муха (Psila rosae), гамозначна нощенка (Autographa gamma), памукова нощенка (Helicoverpa armigera), малка полска нощенка (Spodoptera exiqua), египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis) на открито,  по моркови морковена муха (Psila rosae), гамозначна нощенка (Autographa gamma), памукова нощенка (Helicoverpa armigera), малка полска нощенка (Spodoptera exiqua), египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis) на открито,  по репички доматен миниращ молец (Tuta absoluta), малка полска нощенка (Spodoptera exiqua), египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis) в оранжерии, гамозначна нощенка (Autographa gamma)  памукова нощенка (Helicoverpa armigera), доматен миниращ молец (Tuta absoluta),  колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata) на открито, по домати и патладжа гамозначна нощенка (Autographa gamma), памукова нощенка (Helicoverpa armigera), малка полска нощенка  (Spodoptera exiqua), египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis),  царевичен  стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis) на открито и в оранжерии по краставици, пъпеши, дини, тикви и тиквички малка полска нощенка  (Spodoptera exiqua), египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis), памукова нощенка (Helicoverpa armigera), гамозначна нощенка (Autographa gamma) на открито и в оранжерии по марули малка полска нощенка  (Spodoptera exiqua), египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis), памукова нощенка (Helicoverpa armigera), гамозначна нощенка (Autographa gamma)на открито по спанак, салати и подобни малка полска нощенка  (Spodoptera exiqua), египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis), памукова нощенка (Helicoverpa armigera), гамозначна нощенка (Autographa gamma) на открито и в оранжерии, при подправки.

Доза за листно приложение 8 - 12 гр/дка
Приложение: Нощенки; Морковена муха; Доматен миниращ молец;Царевичен стъблопробивач в доза за листно приложение 8 - 12 гр/дка

Ограничения при употреба няма

Формулация: водоразтворими гранули (ВГ)

Производител: Дю Понт Швейцария

Смесимост: Смесим с повечето препарати за растителна защита. Препоръчително е да се направи предварителен тест за смесимост.

Екотоксичност: Притежава благоприятен токсикологичен и екотоксилогичен профил, безопасен за човека и околната среда.

Категория за употреба: ІІІ-та. Разрешен за свободна употреба от  лица, на­вършили 18 год.

Карантинен срок: 1 - 21 дни

Срок на годност: 2 години

Разрешение за употреба № Удостоверение №1200ПРЗ/19.11.2013 г
 
Продуктът не се предлага в момента.
 1