Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Брашнеста мана по краставиците

Брашнеста мана по краставиците

 
Брашнестата мана има голямо икономическо значение при тиквените култури отглеждани, както на открито така и в оранжерии. 
Всички тиквени са чувствителни към болестта, но тя е най-вредоносна за краставиците.

Нападат се всички надземни органи на растенията, но болестта засяга най- висока степен листата и листните дръжки. Признаците се появяват под формата на бял или кремав брашнест налеп, първоначално от горната страна, а по- късно и от двете страни.
Цветовете опадат. Плодовете завяхват и макар и рядко също се покриват с брашнест налеп. Развитието на болестта се влияе силно от възрастта на растението и външните условия. Младите листа са имунни и не се нападат. Брашнестата мана се развива и заразява растенията при отсъствие на вода и намален тургур на листата. Поради това при полски условия болестта се развива по- силно при условия на по- малко валежи през вегетационния сезон.

Борбата с брашнестата мана е трудна, поради което важно значение има профилактичните мероприятия, като борба с плевели сеитбообръщение и др. За химична борба може да се проведе с следните препарати: Куадрис 25 СК- 7.5 мл, Топаз 100 ЕК -2.5 мл, Топсин 70 ВДГ- 10 г, Флинт Макс ВГ – 2 г, Байфидан 2 мл - на 10 л вода.

Третирането се повтаря след  7 дни. Серните препарати са силно фитотоксични за тиквовите култури. Много важно условие при използването на химични препарати е да се съобразяваме с карантинните срокове по отношение консумацията на плодовете.
 
За поръчка
  • статия - 0 лв
  • бр.
 1