Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Вазтак нов 100 ЕК

Вазтак нов 100 ЕК

 
несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие

ПРИЛОЖЕНИЕ:
ябълков плодов червей; източен плодов червей; сливов плодов червей; гроздови молци – 0,0125%;
кръгломиниращ молец; черешова муха; малка и голяма зимна педомерка, розена, глогова и кафявопетниста листозавивачки, пръстенотворка; анарзия по кайсия – 0,015%;
крушова листна бълха; обикновена сливова щитоносна въшка;гамозначна нощенка по хризантема и гербер– 0,025%
миниращи мухи по зеленчуци (домати, фасул) - с/у имагото; оранжерийна белокрилка по зеленчукови култури в оранжерии; листни въшки по хризантема– 0,03%
колорадски бръмбар 10мл/дка
вредна житна дървеница - самолетно пръскане с дюзи тип дъждовна капка с разход на разтвор 1,5 л/дка 12мл/дка
цвеклови щитовки; цвеклови бълхи; вредна житна дървеница (ларви); обикновена житна пиявица; зелева нощенка по захарно цвекло - 12,5мл/дка
ливадна пеперуда (гъсеници II-III възр.)– 15мл/дка
тютюнев трипс по тютюн - самолетно - с дюзи тип дъждовна капка с 1,5 л/дка- 16мл/дка
агрилус по маслодайна роза; вредна житна дървеница (възр.); маков листояд; грахова листна въшка по грах; рапичен цветояд; мъхнат бръмбар по рапица; ливадна пеперуда (гъсеници IV и V възр.); италиански и марокански скакалци–20мл/дка
листни въшки по пипер; оранжерийна белокрилка и листни въшки по тютюн; трипс по тютюн; житен бегач (ларви) – 30мл/дка

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 100 г/л алфа-циперметрин
ФОРМУЛАЦИЯ: емулсионен концентрат
ПРОИЗВОДИТЕЛ: БАСФ - Германия
КАРАНТИНЕН СРОК: 7 дни за овощни, фасул, домати, краставици, картофи; 14 за люцерна, грозде, пипер, грах, ливади; 24 за цвекло; 30 за рапица и житни; 60 за тютюн.
СМЕСИМОСТ: преди смесване да се извърши тест за физическа съвместимост.
ЕКОТОКСИЧНОСТ: токсичен за водни организми, риба и пчели.
КАТЕГОРИЯ ЗА УПОТРЕБА: III-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
 
За поръчка
  • 20 мл. - 3.4 лв
  • 50 мл. - 6.7 лв
  • бр.
 1