Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Газел 20 СП

Газел 20 СП

 
системен инсектицид (по отношение на третираната култура) с контактно и стомашно действие (по отношение на неприятеля).

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Памукова листна въшка по краставици – 0,0125% (12,5гр/дка)
Зелена прасковена листна въшка по пипер – 0,0125% (12,5гр/дка)
Оранжериина белокрилка по домати – 0,02% (20мл/дка)
Колорадски бръмбар по картофи – 6г/дка
Сив царевичен хуботник по царевица и слънчоглед – 10г/дка
Вредна житна дървеница, Житна пиявица , Обикновен житен бегач по житни – 12,5г/дка
Зелена прасковена листна въшка и Тютюнев трипс по тютюн – 15г/дка
Листни въшки, Хесенска муха и Шведска муха по житни – 15г/дка
Тополов листояд, Ръждива борова листна оса – 15г/дка
Цикада по пипер – 25г/дка
Тютюнева листна въшка по тютюн – 30г/дка.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: съдържа 200 г/кг ацетамиприд

ФОРМУЛАЦИЯ: прах, разтворим във вода

ПРОИЗВОДИТЕЛ: Нипон Сода - Япония

СМЕСИМОСТ: По препоръка на фирмата може да се използва в комбинация с повечето пестициди, без тези с алкална реакция, но поради голямото разнообразие от продукти предварителен тест за съвместимост е препоръчителен.

ЕКОТОКСИЧНОСТ: Токсичен за пчели и копринена буба. Опасен за риби и други водни организми.
КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: II-ра

КАРАНТИНЕН СРОК: 3 дни за зеленчуци; 10 дни за тютюн, 7 дни за картофи. При житни, царевица, слънчоглед карантинен срок не се налага.

 
Продуктът не се предлага в момента.
 1