Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Делтагри

Делтагри

 
Делтагри е пиретроиден инсектицид за контрол на смучещи и гризещи насекоми с контактно и стомашно действие. Той действа при контакт и при поглъщане върху нервната система на насекомите в натриевия канал и върху мембраните на нервните клетки.
Активно вещество: 25г/л ДЕЛТАМЕТРИН

Разрешена употреба на препарата: 
Домати и патладжан в доза 30 – 50 мл/дка :
Срещу прасковена листна въшка (Myzus pericae), памукова листна въшка (Aphis gossypii), листни въшки от род Aphis spp., картофена листна въшка (Macrosiphum euphorbiae), памукова нощенка (Helicoverpa armigera).
Количество работен разтвор – 60-100 л/дка.
Момент на приложение за листни въшки: при поява на неприятеля, край на формиране на страничните разклонения .
Момент на приложение за памукова нощенка: при поява на неприятеля – от фаза начало на цъфтеж до 30% от плодовете са с типичен цвят на зреене (BBCH 50-83).
Марули в доза 25 – 50 мл/дка:
Срещу листни въшки по салатата (Hyperomyzus lactucae, Nasonovia ribisnigri), зелена прасковена листна въшка (Myzus pericae), нощенки от род Helicoverpa spp., египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis) и малка полска нощенка (Spodoptera exigua), в доза 25-50 мл/дка.
Количество работен разтвор – 50-100 л/дка.
Момент на приложение: при поява на неприятеля – от фаза разтворен пети същински лист до образувана е 80% от листната маса .
Артишок в доза 30 – 50 мл/дка :
Срещу молци по артишока (Depressaria erinaceella и Gortyna xanthenes), египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis) и малка полска нощенка (Spodoptera exigua), в доза 30-50 мл/дка.
Количество работен разтвор – 100 л/дка.

Момент на приложение: при поява на неприятеля – от фаза четвърти лист до загиване на листата.
 
Продуктът не се предлага в момента.
 1