Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Доматен миниращ молец - Tuta absoluta

Доматен миниращ молец - Tuta absoluta

 
Гъсеницата минира листата, стъблата и се вгризва в плода, причинявайки значителни загуби от доматената реколта в оранжерии и на открито. Щетите могат да достигнат 100%.

Доматения миниращ молец напада най-силно доматите. Но се намира също по патладжан, пипер и картофи, както и по други културни и диви растения от сем. Solanaceae

В зависимост от температурата развитието на едно поколение на доматен миниращ молец продължава от 29 до 38 дни, което позволява на неприятеля много бързо да се намножи. Гъсениците не изпадат в диапауза за дълго, ако има достъпна храна. Предполага се, че в оранжериите на Нидерландия доматеният молец може да развие до 10 поколения. Една женска снася над 260 яйца, които разполага по надземните части на растението.

Гъсеницата на доматения миниращ молец се храни като минира листата, стъблото или плода, но обикновено напуска мината, за да какавидира. Понякога гъсеници от последните възрасти могат да се открият извън мината или плода. Какавидирането се извършва в почвата, както и на повърхността на листата или в мината. Видът зимува като яйце, какавида или възрастно. Пеперудите са активни през нощта, а през деня се крият между листата. Химична борба с доматен миниращ молец

Инсектициди
Химичната борба е била главно средство за контрол на Tuta absoluta след съобщаването й в Южна Америка. В Бразилия производителите на домати са провеждали до 36 инсектицидни третирания на сезон за борба с неприятеля, но честата употреба на инсектициди довела до развиване на устойчивост. В Испания ефективни срещу ларвения стадий на доматен миниращ молец са инсектициди на база: Imidacloprid (имидаклоприд), Indoxacarb (индоксакарб) и spinosad (спинозад).

Препоръчвани препарати за борба с вредителя са: Алтакор 35 ВГ 8-12 г -дка, Моспилан-0,02%, Децис 2,5 ЕК-0,05%, Алверде-0,1% Нуприд 200 СЛ- 0.05%, Уорант 70 ВГ 2 г на 10 л вода  две пръскания през 7 дни. Важно условие пръскането да се извършва с редуване на препаратите. 

 Добрата земеделска практика включва обработки, сеитбооборот с култури, различни от Solanaceae, разораване, подходящо подхранване, поливки, унищожаване на заразените растения и растителните остатъци. При откриване на ларви на доматен миниращ молец или повреди по всяко време от вегетацията, нападнатите части се изнасят и унищожат, за да се прекъсне цикъла и неприятелят да не може да завърши развитието си.

 
За поръчка
  • статия - 0 лв
  • бр.
 1