Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Ефциметрин 10 ЕК

Ефциметрин 10 ЕК

 
Пиретроиден инсектицид с бързо инициално действие

ПРИЛОЖЕНИЕ:
ябълков плодов червей - 0.04% (40 мл/дка)
вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица, синя житна пиявица – 30 мл/дка
италиански скакалец - 40 мл/дка.

Препоръки при употреба: третирането да се извършва при тихо време, при температура не по-висока от 23-25°С

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: съдържа 100 г/л циперметрин
ФОРМУЛАЦИЯ: емулсионен концентрат
ПРОИЗВОДИТЕЛ: К+Н Ефтимиадис - Гърция
КАРАНТИНИН СРОК: 7 дни
СМЕСИМОСТ: да не се смесва с алкални разтвори
ЕКОТОКСИЧНОСТ: опасен за рибите, токсичен е за пчелите, ако попадне върху тях.
КАТЕГОРИЯ ЗА УПОТРЕБА: ІІІ-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
 
За поръчка
  • 20 мл. - 2.1 лв
  • бр.
 1