Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Кораген 20 СК

Кораген 20 СК

 
Кораген® 20 СК - Инсектицид
Широкоспектърен инсектицид за борба с неприятелите по овощни, лозя, картофи и зеленчуци
 
ПРИЛОЖЕНИЕ   
Ябълки
Ябълков плодов червей (Laspeyresia pomonella); Доза: 0,016 %
Момент на приложение: Преди начало на излюпване на яйцата срещу първо и второ поколение.
Картофи
Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata); Доза: 6 мл/дка
Момент на приложение: В начало на излюпването, при наличие на ларви от първа възраст или при установяване на първи повреди.
Домати
отглеждани на открито и в оранжерии* Доматен миниращ молец (Tuta absoluta); Доза: 0, 016% – 0, 020%
Момент на приложение: При поява на първите яйца.

ИНФОРМАЦИЯ:
Карантинен срок за ябълки и картофи: 14 дни
Кораген® 20 СК се прилага вегетационно.
- Срещу ябълковия плодов червей третиранията с Кораген® 20 СК да се извършват преди начало на излюпване на яйцата срещу първо и второ поколение.
- Кораген® 20 СК се прилага срещу колорадския бръмбар в начало на излюпването, при наличие на ларви от първа възраст или при установяване на първи повреди.
- Кораген® 20 СК се прилага срещу доматения миниращ молец при достигане на икономическия праг на вредност на възрастните индивиди и при поява на първите яйца.
- Кораген® 20 СК трябва да се редува с продукти, имащи различен начин на действие, за да се избегне опасността от развитие на резистентност.
- Препоръчителен обем на работния разтвор: Ябълки: 70 – 150 л/дка Картофи: 30 – 60 л/дка
- Максимален брой приложения: 2 (интервал 12 – 14 дни)
Съдържание: 200 г/л ринаксипир.
Формулация: Суспензионен концентрат.
Екотоксичност: Притежава благоприятен токсикологичен и екотоксилогичен профил, безопасен за човека и околната среда.
Категория за употреба: ІІІ-та. Разрешен за свободна употреба от  лица, на­вършили 18 год.
 
За поръчка
  • 2 мл. - 2.95 лв
  • 20 мл - 11.05 лв
  • бр.
 1