Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Маврик 2 Ф 20 мл.

Маврик 2 Ф 20 мл.

 
Несистемен пиретроиден инсектицид и акарицид безопасен за пчелите за борба с неприятели по овощни, житни култури и рапица.

Активно вещество: 240 г/л тауфлувалинат

Формулация: емулсионен концентрат

Производител: Мактешим Аган

Смесимост: Смесим с повечето препарати за растителна защита, с изключение на силно алкалните (напр. Бордолезов разтвор). Препоръчително е да се направи тест за смесимост.

Екотоксичност: Пчелите притежават естествена резистентност срещу продукта, въпреки това препоръчва се пръсканията да не се извършват при масов летеж на пчелите. Много токсичен за водните организми

Категория за употреба: ІІІ-та. Разрешен за свободна употреба от  лица, навършили 18 год.

Карантинен срок: 7 дни

Срок на годност: 2 години

Разрешение за употреба: № 0096-2/28.11.2012г.
Област на прилагане на препарата 

памукова листна въшка по краставици в оранжерии, зелена прасковена листна въшка  по пипер в оранжерии – 0,02%
неприятели по люцерната за семе: ларви на педомерки; люцернов листояд (възрастно); ларви на люцернов листов 
хоботник, пъпкова галица (възрастно); цветова галица (възрастно)– 20 мл/дка памукова листна въшка по краставици на открито; доматена листна въшка по домати; листни въшки по захарно цвекло; вредна житна дървеница; обикновена житна пиявица – 25 мл/дка

Начин на действие: несистемен пирепроиден инсектицид и акарицид с контактно и стомашно действие

Приложение: срещу памукова листна въшка по краставици в оранжерии, зелена прасковена листна въшка  по пипер в оранжерии, неприятели по люцерната за семе: ларви на педомерки; люцернов листояд (възрастно); ларви на люцернов листов хоботник, пъпкова галица (възрастно); цветова галица (възрастно), памукова листна въшка по краставици на открито; доматена листна въшка по домати; листни въшки по захарно цвекло; вредна житна дървеница; обикновена житна пиявица,  неприятели по люцерната за семе, грахова листна въшка; петниста  листна въшка.

Ограничения при употреба: Препоръчва се пръсканията да не се извършват при масов летеж на пчелите.

Внимание! Преди употреба прочети листовката 
 
За поръчка
  • 1 бр. - 4.2 лв
  • бр.
 1