Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Синя китка по домати

Синя китка по домати

 
Синя китка е един много упорит паразитен плевел

По доматите паразитират видовете тютюнева синя китка (Оrobanche ramosa) и по рядко слънчогледова синя китка (Оrobanche cumana). Разликата между двата видът е във височината, оцветяването и разклоненията на стъблата.

 Тютюневата синя китка (Оrobanche ramosa) образува изправени, разклонени, жълти стъбла, високи 10-20 см, с къси жлезисти власинки. Паразитира по тютюна, доматите, конопа, зелето и репицата. Цъфти през юли-август.

Стъблата на слънчогледовата синя китка са изправени, рядко разклонени, жълти до жълтокафяви, високи 20-50 см, покрити с жлезисти власинки. Паразитира основно по слънчогледа и рядко по други растения, като тютюн и домати.

Синята китка се отнася към висшите паразити. Характерно за нея е, че не съдържа хлорофил т.е. вода и всички хранителни вещества извлича от корените на растението гостоприемник, към чиято проводяща система се включва.

Нападнатите растения имат редуциран растеж и развитие. Образуваните плодове са дребни и малко на брой. В основата на растенията се развиват туфи от няколко безхлорофилни стъбла със синьовиолетови цветове.

Съхранението на синята китка се извършва чрез семената, намиращи се в почвата. В отсъствие на гостоприемник те не покълват, но запазват жизнеността си в продължение на 10 години. Семената се разсейват посредством  вятъра, поливната вода, животните, хората. 

За да се предпазим от сина китка е необходимо да се използва добре угнила оборска тор чиста от семената плевела.

Необходимо е силно нападнатите площи да се да се включат в сеитбообращение, в което има житни или фуражни култури. Добър ефект има създаването на провокационни посеви от силно чувствителни култури, които стимулират развитието на паразита, а след това се унищожават преди той да върже семена. Чрез поливките синята китка се залива с вода,  след което тя заболява и изсъхва. Химични средства се използват за обеззаразяване на  лехите за разсадопроизводство и преди разсаждане на културите.
 
За поръчка
  • статия - 0 лв
  • бр.
 1