Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Тор Кристалон бял 13 : 5 : 26 : 3

Тор Кристалон бял 13 : 5 : 26 : 3

 
100 % водоразтворим тор с микроелементи

Приложение:
Съотношението азот : калий е 1:2, което го прави подходящ за подобряването на калиевото хранене на калиеволюбиви култури и на растения, отглеждани на почви с ниско калиево съдържание. Прилага се при формиране и наедряване на плодовете и във фаза цъфтеж на култури за рязан цвят. Подобрява качеството на продукцията. Смесим с повечето пестициди.

Концентрация:
200-500 г/дка с р-р в концентр. 0,3 - 0,5 %.

Съдържание:

Азот / N / - 17 %
Амониев азот - 6 %
Нитратен азот - 7 %
Фосфор / P2O5 / - 5 %
Калий / K2O/ - 26 %
Магнезий /MgO / - 3%
Сяра /SO3/ - 22 %

Микроелементи
Бор 0.025 %
Желязо 0.070 %
Манган 0.040 %
Мед 0.010 %
Молибден 0.0004%
Цинк 0.025 %
 
За поръчка
  • 2 кг. - 16.05 лв
  • бр.
 1