Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Фалкон 460 ЕК

Фалкон 460 ЕК

 
Фунгицидът с тройна сила

Предимства
• Предпазно, лечебно и изкореняващо действие (изгаря налепа на брашнестата мана);
• Много бързо поемане от растението и устойчивост на отмиване от дъжд;
• Нов биохимичен начин на действие.
• Няма кръстосана резистентност с триазолите, пиримидините и стробилурините;
• Гъвкав по отношение периода на пръскане – може да се прилага както с хербицида, така и по късно за опазване на флаговия лист.

Активно вещество: спироксамин 250 гр/л; тебуконазол 167 гр/л; триадименол 43 гр/л 
Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
Категория: III (трета)
Препоръчван обем на работния разтвор:от 20 до 40 л/дка в житни култури; от 30 до 100 л/дка в лозя
Разрешена употреба: 

Ечемик Брашнеста мана (Erysiphe graminis) 60 мл/дка Пръскането да започне след начало на нападението при първи симптоми или профилактично. 35 дни
Пшеница Брашнеста мана (Erysiphe graminis) 60 мл/дка
Черна / стъблена ръжда (Puccinia graminis) 60 мл/дка
Базично гниене / паразитно полягане
(Pseudocercosporella herpotrichoides) 60 мл/дка
Лозя Брашнеста мана / Оидиум (Uncinula necator) 30 мл/дка
 
 
карантитен срок: 35 дни
 
 
Фалкон®460 ЕК е високоефективен фунгицид, съдържащ три активни вещества – добре познатите триазоли – тебуконазол и триадименол, и активното вещество от химичната група на спирокеталамините – спироксамин.
 
СПИРОКСАМИН - активно вещество от нова генерация
Cпиpокcамин е системен фунгицид с много силни предпазни, лечебни и изкореняващи свойства. Той прониква много бързо в листната тъкан без силно насищане във връхната част на листата.
 
Синергизъм на действие - ”ефектът на шейната”
Cпиpокcаминът във фунгицида Фалкон®460 ЕК подобpява абcоpбиpането на тpиазолите, както и пpавилното им pазпpеделение в pаcтението.
 
STОP-ефект: (изкоpеняващо и лечебно дейcтвие)
Фалкон® cе отличава c хаpактеpно изкоpеняващо дейcтвие cpещу бpашнеcта мана, пpичинителите на pъжди. Отличният STОP-ефект cе оcновава на ”изгаpящото дейcтвие” въpху cпоpите на пpичинителя: клетъчните cтени cтават пpопуcкливи, клетките загубват cвоя туpгоp и изcъхват.
 
Препоръки при употреба в пшеница
В обобщение стратегията за борба с болестите по пшеницата се разделя на два момента.
• За брашнеста мана основното пръскане е по време на изкласяване за предпазване на флаговия лист, а по време на братене пръскането е профилактично за даване чист старт на културата.
• Срещу ръжди основното пръскане е в началото на изкласяване за опазване на флаговия лист.
• При третиране в начало на изкласяване последействието на Фалкон® ще запази флаговия лист от развитие на брашнеста мана и ръжди до края на вегетацията.
 

 

 
За поръчка
  • 20 мл. - 3.95 лв
  • 30. мл. - 4.95 лв
  • бр.
 1